اخبار سایت
عنوان خبر 3

این مجموعه در ابتدا فعالیت خود را با تولید آبخوری ها و دانخوری های دستی آغاز نمود.کیفیت بالای محصولات و همچنین پیشگامی در این عرصه موجب شد تا نام "پارس" به زودی نامی آشنا در صنعت مرغداری کشور گردد.

ادامه طلب....
عنوان خبر 1

توجه توجه
به اطلاع مشتریان عزیز میرساند با توجه به اینکه محصولات مشابه را به اسم پارس ......

ادامه طلب....
عنوان خبر 2

این مجموعه در ابتدا فعالیت خود را با تولید آبخوری ها و دانخوری های دستی آغاز نمود.کیفیت بالای محصولات و همچنین پیشگامی در این عرصه موجب شد تا نام "پارس" به زودی نامی آشنا در صنعت مرغداری کشور گردد.

ادامه طلب....