آبخوری دستی دو لیتری
 

آبخوری های دستی عموما برای سالن های کوچک و یا سالنهای سنتی کاربرد دارد.مشخصات آبخوری دستی دولیتری عبارتند از:

1-نوع بسته بندی: کارتن                                                                        

2- سایز کارتن کلاهک: 36*18*86 سانتی متر                                           

3- سایز کارتن کفی: 45*23*63 سانتی متر                                               

4-تعداد کلاهک موجود در هر کارتن: 50 عدد                                             

5- تعداد کفی موجود در هر عدد: 50 عدد                                                   

آبخوری دستی سه لیتری
 

این مدل آبخوری نیز مثل مدل قبل برای مرغداری های کوچک کاربرد دارد.مشخصات آبخوری دستی سه لیتری عبارتند از:

                    1- نوع بسته بندی :کارتن

2- سایز کارتن کلاهک: 36*18*86 سانتی متر                                                                                               

                    3- سایز کارتن کفی: 45*23*63 سانتی متر

                    4- تعداد کلاهک موجود در هر کارتن: 50 عدد

                    5- تعداد کفی موجود در هر عدد: 50 عدد

                                                

         


آبخوری دستی چهار لیتری

آبخوری های دستی چهارلیتری بزرگترین سایز در میان آبخوری های دستی هستند.مشخصات این آبخوری عبارتست از:
1- نوع بسته بندی : کارتن

2- سایز کارتن کلاهک:24*24*85 سانتی متر
3- سایز کارتن کفی:28*28*53 سانتی متر
4- تعداد کلاهک در هر کارتن:20 عدد
5- تعداد کفی در هر کارتن:40 عددآبخوری دستی چهار لیتری


مزیت این مدل نسبت به مدل قبل در سهولت پر و خالی کردن کلاهک میباشد.مشخصات این محصول عبارتست از:
1-نوع بسته بندی: کیسه
2-سایز بسته بندی کلاهک: طول:117 سانتی متر
3-قطر:24 سانتی متر
4-تعداد کلاهک موجود در هر کیسه: 10 عدد
5-ابعاد و نوع بسته بندی قسمت کفی: کیسه،طول: 137 سانتی متر
6-قطر: 30 سانتی متر
7-تعداد کفی موجود در کیسه: 10 عدد