دانخوری زنجیری
 
طراحی ساده ومقاوم وکارکردی آسان توزیع یک نواخت دان از مزایای این سیستم میباشد.
قطعات تشکیل دهنده آن عبارتند از :
تراف (کانال دانخوری)- پایه تراف - زاویه - پایه زاویه - هپر ( مخزن دان ) وزنجیر
به دلیل اینکه سیستم های دانخوری قدیمی ودستی نظیر سطلی ویا حتی ناودانی دارای مشکلات بسیاری از جمله افزایش کارگر ،افزایش پرت دان ، کاهش رسیدگی به جوجه و..... میباشد مرغداران تمایل به استفاده از انواع دانخوری های اتوماتیک نظیر دانخوی زنجیری ودانخوری بشقابی(اوگر)  دارند .
جنس دانخوری های زنجیری  میتواند از ورقه های ضد زنگ گالوانیزه تا ورقه های آهنی مناسب تغییر کند .
در زیر به برخی از مزایای استفاده از این سیستم  اشاره مینمائیم :
در این سیستم به دلیل استفاده از تحهیزات مکانیکی اتوماتیک ، توزیع وپخش  یکنواخت دان در سطح سالن  پرورش بسیار ساده تر از دانخوری سطلی است .
سیستم دانخوری زنجیری را میتوان در تمامی مرغداری های گوشتی ، مرغ مادر واجداد استفاده کرد.
ولی در کنار تمامی این مزایا در مقایسه با سایر سیستم های توزع دان اتوماتیک دارای معایبی نیز میباشد که به برخ از انان اشاره میکنیم :
سیستم دانخوری زنجیری تا حدودی دارای استهلاک بالایی بوده وهزینه نگهداری آن اندکی بالاتر از سیستم دانخوری بشقابی (اوگر ) میباشد.
از سیستم دانخوری زنجیری نمیتوان برای کل دوره ی پرورشی  در جوجه های گوشتی استفاده  کرد.