به منظور جلب رضایت مشتریان شرکت پارس در نظر دارد تابابهره گیری از نظرات،پیشنهادات وانتقادات شماعزیزان به یکی از روشهای زیر کیفیت محصولات شرکت را درراستای افزایش رضایتمندی شما ارتقاء دهد.
 


1- تماس تلفنی با شماره های 66253969 021- 66250766 021:شما میتوانید همه روزه غیراز روزهای تعطیل از ساعت8صبح الی 17از طریق شماره های فوق نسبت به طرح نظریا انتقادات خود اقدام فرمائید . کارشناسان ما حداکثر ظرف 72ساعت نسبت به تماس با شما اقدام خواهند کرد.

2-ارسال E-mail: درصورتیکه تمایل به طرح نظرات وانتقادات خود از طریق ارسال پست الکترونیکی را دارید ، میتوانید نظرات خودرا به ادرس salesparspoultry@gmail.com  ارسال فرمائید،شما میتوانید مستندات خودرا به نامه پیوست نمائید تا کارشناسان ماظرف 72ساعت نسبت به تماس شما اقدام خواهند کرد.

3-ارسال فاکس : شما میتوانید نظرات وانتقادات خود را از طریق تماس با شماره 02166251075 ارسال نمائید.کارشناسان ما حداکثر ظرف 72ساعت نسبت به تماس شما اقدام خواهند کرد.

4- پر کردن فرم ذیل: شما میتوانید با پرکردن فرم ذیل نظرات وپیشنهادات خود را مستقیما به امورمشتریان ارسال و طی 72 ساعت پاسخ خود را دریافت نمائید .